04.04.2020

Þjálfarar

Yoshihiko Iura, 8. dan, yfirþjálfari

Andrés Nieto Palma, 1. dan, þjálfar U4
Breki Bernharðsson, 1. dan, þjálfar U7 og U10
Craig Douglas Clapcott, 1. kyu, þjálfar U0 og U4
Elías Baldvinsson, 3. kyu, þjálfar U0
Gunnar Örn Guðmundsson, 1. dan, þjálfar U4, U7 og U10
Maya Staub, 1. dan, þjálfar U4
Piotr Szarek, 1. dan, þjálfar U4, U7 og U10